top of page

Ранни

Приказка

Си Пи е звезда. Съвсем нормална, позната на всички ни, тип – блещукаща звезда, смесица между бяло и жълто или сребърно и златно, нещо такова. И формата и е звездна, шестовърха, но все пак има очи, лице, тяло. Усмивка. Говори, мисли и много мимикира. Си Пи е симпатична звезда...

м и г и л и т р и м и г а п р е д и л я г а н е ч е т в ъ р т ъ к в е ч е р .

Протегна ръката си с един единствен пръстен с малка, но прелестна светлосива, леко набръчкана перла с неправилна форма. Повдигна чашата, кристалната чаша, която леко проблясна и нежно дрънна. Допря я до устните си. Отпи. Усмихна се. Опита се да се усмихне....

bottom of page