top of page

Люлея се

Люлея се, люлея се

Проскърцва, проскърцва

Две дълги въжета

И мъничка дъска.

 

Люлея се, люлея се

Високо, високо

Над мене - небето

Край мене - есента.

 

Люлея се, люлея се

И пусто е, и тихо

Вятърът в ушите ми

В краката ми - листа

 

Догоре закопчана

Сива есенна яка

Със хвръкнала коса

Размахани крака.

 

Люлея се, люлея се

Проскърцва, проскърцва

Лицето ми - безцветно

Обувките - с петна

 

Две дълги въжета

Дъската, и калта

Отгоре - небето

Пъстра есента.

bottom of page